Ако сега не направиме нешто за нашата Македонија, ќе немаме право да се жалиме што ја изгубивме. Пред нашите деца, кои ќе бидат закрепостени овде или пак ќе бидат туѓинци во странство, ќе ги веднеме главите, а идните генерации ќе нѐ презираат.

Scroll to Top