Иницијативен Одбор

Јордан Трајков

 • Магистер по меѓународен менаџмент
 • Дипломиран Економист
 • Косопственик на приватна фирма.

Агим Јонуз

 • Консултант / новинар

Љубица Аврамова Гурева

 • Дипломиран новинар
 • Долгогодишен граѓански активист
 • Коспоственик на фирма
 • Дологодишен работник во сфера на странски инвестиции

Марјан Ненов

 • Дипломиран Електро Инжињер
 • Сопственик на приватна фирма
 • Дологогодишен граѓански активиста
 • Оснивач на граѓанско движење Но-Пасаран

Звонко Шаврески

 • Дипломиран Правник
 • Оснивач на Полио Плус
 • Публицист/Писател

Александар Арсовски

 • Дипломиран Машински Инжињер
 • Косопственик на фирма

Зоран Арсовски

 • Дипломиран Машински Инжињер
 • Косопственик на фирма

Влатко Данилов

 • Магистар по финансиски менаџмент- Универзитет Кирил и Методи
 • Дипломиран Економист – Ек. Фак. КИМ
 • Менаџмент Консултант
 • Сопственик на консултантска фирма

Ристо Ставров

 • Пензионер
 • Бивш сопственик на фирма. Долгогодишен комерцијалист и раководител на фирми.

Џунејт Мусаи

 • Дипломиран Економист
 • Долгогодишен политички активист

Димитар Кавраков

 • Дипломиран Економист за Туризам
 • Долгогодишен туристички работник – Туристички Водич

Бобан Ѓороски

 • Мастер по бодибилдинг и фитнес
 • IFBB Mеѓународен професионален бодибилдинг судија
 • Претседател на бодибилдинг и фитнес федерација на Македонија
 • Сопственик на фирма
Scroll to Top